Bassängträning Nälstabadet (varannan lördag)

  • lördag 24 februari 2024
  • 13:00
  • bassängträning

Vi ses på klubben vid 13.00. Samåker i görligaste mån. Använder klubbens släpvagn för att lasta kajaker. Det finns en bassänggrupp på Facebook där vi kollar samåkning, men vi kan alltid trängas lite i bilarna.

Vår bassängtid är 14.30 (för ilastning) till 17.00, men de som vill kan oftast stanna till kl. 19.00, då ÖKS har träning i anslutning till vår tid.