Examination

Examination för medlemskap när du är paddlingskunnig

Du som är paddlingskunnig kan visa det genom att delta i en examination. Med paddlingskunnig menar vi att du har kunskaper och färdigheter som motsvarar Fridhemskanotisternas nybörjarkurs, vår nybörjarkurs motsvarar i sin tur gult paddelpass plus kamraträddning från grönt paddelpass.
 

Observera att vi inte undervisar eller instruerar vid en examination! 
 

Du som deltar i examinationen ska visa att du har kunskaper och färdigheter för att kunna antas som medlem utan att gå vår nybörjarkurs. Vi genomför examinationen som en kortare paddeltur. Hela examinationen tar 2-3 timmar.

Klubben står för allt material och det enda du behöver ta med är ombyte i vattentät påse samt gärna någon form av snabb energi och vatten. Vi kommer dock inte att stanna och fika.

Vid examinationen får du möjlighet att visa att du är paddlingskunnig enligt de kriterier som vi har för detta. Var och en som deltar i examinationen ska visa sina färdigheter för att bli godkänd. Om du blir godkänd vid examinationen blir du fullvärdig medlem i föreningen. Om du blir underkänd vid examinationen erbjuder vi inte medlemskap. Du som blir underkänd är välkommen att anmäla dig till ett nytt examinationstillfälle eller en av våra kommande nybörjarkurser.

Total kostnad för medlemskap och examination: 600 kr.

Blir du underkänd återbetalas medlemsavgiften (350 kr) men inte kostnaden för examinationen (250 kr).

Du kan anmäla intresse för att examineras genom att kontakta oss. Vi meddelar när nästa tillfälle blir av. Håll även ett öga på nyheterna på startsidan där examinationstillfällen kan komma att aviseras. Examinationer sker flera gånger under sommarhalvåret, från maj till september.

Tänk på att du kommer att bada med kajaken. Det momentet kan kräva torrdräkt eller våtdräkt beroende på vattentemperaturen.


För att bli godkänd vid examinationen ska du:

 • Visa grundläggande kunskap om kajakers egenskaper och den utrustning som behövs vid paddling av dessa genom att välja en lämplig havskajak eller motionskajak och göra den och dig själv redo för examinationspaddlingen.
 • Klara av grundläggande paddling av kajaken på minst den nivå som krävs för Fridhemskanotisternas nybörjarkurs när du paddlar
   
  • framåt,
  • bakåt,
  • bromsar,
  • håller balansen med lågt stöd,
  • paddlar i en åtta och
  • roterar horisontellt 360 grader.

                        Beroende på vilken kajak du valt ska du förstå hur du svänger med den.

 • Paddla i grupp några kilometer i normalförhållanden (motvind och mindre sjö kan förekomma).
 • Stiga i och ur vid strand och brygga på ett sätt så att du inte skadar dig själv, dina kamrater eller kajaken och hantera eventuell kapsejsning i samband med detta.
 • Utföra en kamraträddning av en kapsejsad paddlare.
 • Kapsejsa med din kajak och bli räddad av en kamrat.
 • Visa och/eller redogöra för tekniker för att tömma en vattenfylld kajak.
 • Redogöra för ett grundläggande säkerhetstänk vid paddling.
 • Redogöra för vad allemansrätten innebär för oss som paddlar.
 • Ha kunskap om Fridhemskanotisternas trivsel- och ordningsregler och vara beredd att följa dessa.


Sammanfattningsvis får du under en examination:

 • En presentation av Fridhemskanotisterna och en visning av lokalerna.
 • Information om rutiner och regler, du har förberett dig genom att läsa igenom Fridhemskanotisternas trivsel- och ordningsregler.
 • En gemensam paddeltur.
 • Möjlighet att bli medlem och teckna säsongshyra om du blir godkänd.

Försäkra dig om att du är helt frisk inför examinationen. Stanna hemma om du är sjuk. Det kommer fler chanser. Om någon av oss ledare inte är friska kan vi behöva ställa in med kort varsel.