Examination

 

Hur går anmälan till för examinationer?

Anmälan till examination för 2025 kommer kunna göras här. 2024 års intagning är stängd och de som sökt kommer att få besked via e-post. Examinationen kommer att genomföras tisdag 18 juni kl 18.30-22.00.

Kostnad för examination, se sidan Medlemskap och andra avgifter.


Upplägg för Fridhems examinationer

Examinationen sker under en kvällsträff.
Observera att på en examination lär vi inte ut paddling!
Du blir istället testad och förväntas redan ha all nödvändig kunskap.
Examinationen motsvarar Gult Paddelpass
 och kamraträddning.

Om du efter ansökan får en inbjudan att bli medlem behöver du göra följande för att bli slutligt godkänd som medlem: 

 •  måndag 3 juni - vara med på en välkomstträff/kväll med styrelse och ledarrepresentation där vi informerar om klubben, trivsel- och ordningsregler samt visar lokalerna. Detta är obligatoriskt.
 • vara med på två tisdagspaddlingar. Du kommer att få en blankett som kvitteras av Tisdagsansvarig person, som du sedan skickar via e-post till ansvarig för intagningen via Intyg Gult Paddelpass.

Anledningen är att alla som tas in på detta sätt ska komma in i klubbkänslan snabbt och ta eget ansvar samt lära sig buddy-systemet.

 För att bli godkänd vid examinationen ska du:

 • Visa grundläggande kunskap och aktsamhet om kajakerna och den utrustning som behövs vid paddling genom att välja en lämplig havskajak eller motionskajak och göra den och dig själv redo för paddling.
 • Klara av grundläggande paddling av kajaken på minst den nivå som krävs för Gult Paddelpass.
 • Paddla i grupp några kilometer i normalförhållanden (motvind och mindre sjö kan förekomma).
 • Stiga i och ur vid strand och brygga och ta upp kajaken på ett sätt så att du inte skadar dig själv, dina kamrater eller kajaken och hantera eventuell kapsejsning i samband med detta.
 • Utföra en kamraträddning av en kapsejsad paddlare.
 • Kapsejsa med din kajak och bli räddad av en kamrat.
 • Visa och/eller redogöra för tekniker för att tömma en vattenfylld kajak.
 • Redogöra för ett grundläggande säkerhetstänk vid paddling.
 • Redogöra för vad allemansrätten innebär för oss som paddlar.
 • Ha kunskap om Fridhemskanotisternas trivsel- och ordningsregler och vara beredd att följa dessa.


Under välkomstträffen får du:

Efter godkänd examination, välkomstträff och två tisdagspaddlingar eller motsvarande får du:

 • bli medlem och har möjlighet att teckna säsongshyra
 • lösa ut en nyckelbricka till klubben (mot avgift)
 • ställa dig i kö för egen kanotplats