Medlemskap och andra avgifter

Säsongen för Fridhemskanotisterna startar 1/4 och löper till 31/3 påföljande år.
Medlemsavgiften faktureras och betalning ska ske på vårt nya Bankgiro.

 

Medlemskap

- 350 kr per år (16 år och äldre )

- 100 kr per år (under 16 år)

 

Tilläggsavgifter

- Nybörjarkurs för nya medlemmar 1000 kr (inkluderar medlemsavgift för första året)

- Intyg Gult Paddelpass för nya medlemmar 500 kr (inkluderar medlemsavgift för första året, välkomstträff och två tisdagspaddlingar)

- Examination för nya medlemmar  750 kr (inkluderar medlemsavgift för första året,  välkomstträff och två tisdagspaddlingar)

 

- Serviceavgift 550 kr per år (+200 kr i engångsavgift för köp av passerbricka)

- Plats för egen kajak 1000 kr per år (+200 kr i engångsavgift för ev. köp av passerbricka)

Summering av kostnader

Observera att serviceavgift krävs för att du ska ha tillgång till klubbens lokaler, bastu och gym samt kunna låna kajak gratis vid paddlingar från klubben. Att bli medlem  första året inklusive antagningsavgift (där medlemsavgift ingår), serviceavgifter och passerbricka kostar totalt för :

  • Nybörjarkurs : 1750 kronor
  • Examination: 1500 kronor
  • Intyg Gult Paddelpass: 1250 kronor

Får du senare plats för egen kajak kan du istället för Serviceavgift betala för Plats för egen kajak och få tillgång till klubbens lokaler, bastu och gym.

Åren efter intag kostar det enligt nedan priser:

  • Serviceavgift och medlemsavgift: 900 kronor
  • Plats för egen kajak och medlemsavgift: 1350 kronor

 

Bokning

Boka nybörjarkurs gör du på sidan Nybörjarkurs

Anmälan för medlemskap med Intyg Gult Paddelpass gör du på sidan Intyg Gult Paddelpass.

Boka Examination gör du på sidan Examination

Betala serviceavgift eller köa för kanotplats gör du på sidan Boka aktivitet

 

Turpaddling och teknikträning

Kvällspaddling som utgår från klubben samt teknikträning är gratis. Hyra för kajak tillkommer om du inte betalat serviceavgift.

Längre turer

Själva turen brukar vara gratis men kostnad tillkommer för kajakhyra, logi, transport med mera. Se varje enskilt evenemang för information.