Intyg Gult Paddelpass

 

Hur går ansökan om medlemskap till med Intyg Gult Paddelpass?

Om du för mindre än två år sedan tagit minst Gult Paddelpass där träning av kamraträddning ingick och har intyg på det? Då kan du ansöka om medlemskap med Intyg Gult Paddelpass genom att ansöka här våren 2025.  De som sökt 2024 kommer att få besked vi e-post. 2024 års antagning är stängd.

Klubben har antagning av medlemmar med Intyg för Gult Paddelpass en gång per år. Kopplat till antagningen ordnar vi en välkomstträff/kväll som du också anmäler dig till. Ansöker fler personer än vi tar in vid respektive tillfälle avgörs vilka som kommer med via lottning bland dem som har giltigt intyg. Det är obligatoriskt att visa upp ditt intyg vid vårt första möte. Om du missar detta, tar någon annan din plats.

Kostnaden för antagning via intyg för Gult  Paddelpass kan du läsa om på sidan Medlemskap och andra avgifter.

Upplägget för medlemskap i Fridhem med intyg för Gult Paddelpass

Om du efter ansökan får en inbjudan att bli medlem behöver du göra följande för att bli slutligt godkänd som medlem: 

  •  måndag 3 juni - vara med på en välkomstträff/kväll med styrelse och ledarrepresentation där vi informerar om klubben, trivsel- och ordningsregler samt visar lokalerna. Detta är obligatoriskt.
  • vara med på två tisdagspaddlingar. Du kommer att få en blankett som kvitteras av Tisdagsansvarig person, som du sedan skickar via e-post till ansvarig för intagningen via Intyg Gult Paddelpass.

Anledningen är att alla som tas in på detta sätt ska komma in i klubbkänslan snabbt och ta eget ansvar samt lära sig buddy-systemet.

Efter att ditt intyg blivit godkänt och du fått inbjudan att bli medlem, har deltagit på en välkomstträff samt deltagit på två tisdagspaddlingar får du:

  • bli medlem och har möjlighet att teckna säsongshyra/serviceavgift
  • lösa ut en nyckelbricka till klubben (mot avgift)
  • ställa dig i kö för egen kanotplats