Intyg Gult Paddelpass

 

Hur går ansökan om medlemskap till med Intyg Gult Paddelpass?

Har du för mindre än två år sedan tagit minst Gult Paddelpass där träning av kamraträddning ingick och har intyg på det? Då kan du ansöka om medlemskap med Intyg Gult Paddelpass genom att fylla i ett formulär som öppnas mars-april 2024.

Klubben har antagning av medlemmar med Intyg för Gult Paddelpass två gånger per år. Kopplat till antagningen ordnar vi en välkomstträff/kväll som du också anmäler dig till. Ansöker fler personer än vi tar in vid respektive tillfälle avgörs vilka som kommer med via lottning bland dem som har giltigt intyg. Det visas upp obligatoriskt vid vårt första möte. Om du missar detta, tar någon annan din plats.

Kostnaden för antagning via intyg för Gult  Paddelpass kan du läsa om på sidan Medlemskap och andra avgifter.

Upplägget för medlemskap i Fridhem med intyg för Gult Paddelpass

Om du efter ansökan får en inbjudan att bli medlem behöver du göra följande för att bli slutligt godkänd som medlem: 

  • vara med på en välkomstträff/kväll med styrelse  och ledarrepresentation där vi informerar om klubben, trivsel- och ordningsregler samt visar lokalerna.
  • vara med på två tisdagspaddlingar. Du kommer att få en blankett som kvitteras av Tisdagsansvarig person, som du sedan skickar e-post till ansvarig för intagning via Intyg Gult Paddelpass.

Anledningen är att alla som tas in på detta sätt ska komma in i klubbkänslan och ta eget ansvar samt lära sig buddy-systemet.

Efter att ditt intyg blivit godkänt och du fått inbjudan att bli medlem, du deltagit i  välkomstträff och två tisdagspaddlingar får du:

  • bli medlem och har möjlighet att teckna säsongshyra/serviceavgift
  • lösa ut en nyckelbricka till klubben
  • skriva in dig till kö för egen kanotplats