Ledarkickoff i skärgården 5-7 maj (flyttad från 21-23 april)

  • fredag 05 maj 2023
  • 08:00

Du som är ledare eller vill bli ledare, följ med på paddling från Stavsnäs till Bullerön. Vi lär känna varandra, har kul och övar på säkerhet och hantering av olycksfall. Vi börjar också planera introduktionskurserna och klubbturer. Behöver du låna utrustning hör av dig till Olga. olga.starker.larberg@gmail.com. På Bullerön finns en tältplats men vi har också bokat hela Sjögrenska Villan med 13 sovplatser på klubbens bekostnad för dem som hellre sover inne.  Anmäl dig på klubbens hemsida Ledarutbildning.

Välkomna.

Mårten Sundquist och Olga Larberg