Boknings- och medlemsvillkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse

När du bokar en aktivtet Fridhemskanotisterna skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig. Avgiftsbelaga aktiviteter aviseras och faktureras normalt samtidigt. Dessa dokument finns även alltid tillgängliga för utskrift under rubriken "Mitt konto"/Sammanfattning/.

Bokningar är bindande, men man kan under föreskriven tid själv avboka sig via "mitt konto". Om avgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas.

Återbetalning av kursavgiften görs endast vid sjukdom/olycka som är av sådant slag att kursen inte kan fullföljas och styrks med läkarintyg. Kursavgiften återbetalas för den tid som läkarintyget avser.

Ändrade tider

Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är för lågt. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.
 

Behandling av personuppgifter

För att Fridhemskanotisterna ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och enligt krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter för medlemskap, kajakhyra och kanotplatser, ansöka om bidrag mm.

Vår fullständiga integritetspolicy hittar du här.