Uthyrningspolicy

Föreningens lokaler är till för kajakpaddling för dess medlemmar och vi har upphört att hyra ut kajaker till allmänheten.

Vi arrangerar dock provapå-paddlingar som vänder sig till personer som inte är med i föreningen. Verksamhet som inte har paddling som fokus förekommer inte hos oss och vi hyr som regel aldrig ut våra lokaler till utomstående. Undantag från detta kan göras för ideella föreningar och skolor som önskar prova på kajakpaddling.

Medlemmar kan undantagsvis få hyra ett större antal kajaker och bruka lokalerna tillsammans med icke medlemmar. En förutsättning för att detta ska vara aktuellt är att den aktivitet som föregår under uthyrningen är kajakpaddling. Om du som medlem är intresserad av detta tar du kontakt med styrelsen, som tar hänsyn till varje enskilt fall. Betänk att du som medlem är ansvarig för klubbens materiell och ta också hänsyn till säkerhetsaspekter som är relevanta vid paddlingstillfället. Det är exempelvis förmodligen inte klokt att paddla en tur med många nybörjare samtidigt.

 

Uthyrning till skolor och ideella föreningar

Fridhemskanotisterna kan ibland hyra ut kajaker och lokaler till skolor och ideella föreningar. Vi har dock själva en liten ideell förening utan anställda och har därför begränsade möjligheter till detta. För att uthyrning ska bli aktuell önskar vi att ni går igenom nedstående punkter.

  • Utse en ansvarig person för aktiviteten som finns tillgänglig per telefon och mejl.
  • Författa en säkerhetsgenomgång där ni beskriver den aktivitet ni planerar och visar att ni tar hänsyn till olika säkerhetsaspekter som är aktuella vid tillfället.
  • Se till att de som leder aktiviteten har relevant kunskap inom kajakpaddling och ledarskap. Lista gärna ledare och deras kunskaper i säkerhetsgenomgången.
  • Försäkra er om att ni har tillräckligt med ledare för antalet deltagare. Själva brukar vi ha 5 deltagare per ledare som tumregel.
  • Ta hänsyn till väder och vattentemperatur. Mälarens vatten är från oktober till slutet på maj oftast så kallt att en person som hamnar i det snabbt blir så nedkyld att konsekvenserna kan bli allvarliga.

Ni kommer i kontakt med oss via info[at]fridhemskanotisterna.se eller kontaktformuläret här på hemsidan. Gå igenom och ta upp punkterna ovan i ert mejl till oss.