Policy för släpvagnen

Klubbens släpvagn är till för transport av kajaker. Den används på organiserade klubbturer samt på de tävlingar och träningsläger som tävlingsgruppen deltar i. Ansvarig ledare ser till att vagnen lämnas tillbaka i befintligt skick.

Enskilda medlemmar kan också hyra vagnen för sina egna turer. Släpvagnen får endast användas för transport av kajaker. Medlem som önskar hyra släpvagnen kontaktar styrelsen och beskriver kort sin tänkta utfärd, antal deltagare på turen och hur länge man önskar låna vagnen. Vagnen kostar 150 kr för en dag, 300 kr för 2-3 dagar och 500 kr för en vecka att hyra. Om uthyrningen godkänns får medlemmen ett svarsmejl med information om nycklar och en faktura. Den enskilde medlemmen ansvarar för att släpvagnen lämnas tillbaka i befintligt skick. 

Släpvagnen är helförsäkrad. Vid en skada eller en stöld betalar medlemmen som hyrt släpvagnen självrisken. Om släpvagnen skadas eller stjäls på en organiserad klubbtur eller på en aktivitet med tävlingsgruppen betalar föreningen självrisken.

Om släpvagnen är bokad markeras det i den allmänna kalendern på hemsidan. Enskilda medlemmar kan boka vagnen tidigast fyra veckor i förväg. På klubbturer och tävlingsgruppens planerade aktiviteter är släpvagnen alltid bokad. Dessa turer och aktiviteter kan planeras hur långt i förväg som helst.