Nyheter

Uppskjutna nybörjarkuser

  • 29 mar 2020

På grund av situationen omkring oss kommer vi i år att flytta våra nybörjarkurser till augusti. Mer info om dem kommer när det närmar sig. Vi planerar dock att genomföra examinationer för redan kompetenta paddlare i juni . När ett datum för det finns kommer det att synas här på hemsidan. 

Angående pågående pandemi

  • 17 mar 2020

Notera att denna information också har skickats ut via mail.

OBS! Angående den pågående pandemin så vill vi från styrelsen påminna om vikten av handhygien, nys och hostetikett och att du som känner dig sjuk inte vistas i Fridhemskanotisternas lokaler av respekt för andra. Läs mer i länken kring hur du kan skydda dig själv och andra. Om detta inte följs kommer vi behöva stänga lokalerna. 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vi rekommenderar att ni, precis som vi, följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. 

Tänk också på att torka av maskinerna på gymmet, både före och efter användning. 


Vänligen, 

Styrelsen

Inställd inspirationskväll

  • 15 mar 2020

På grund av rådande omständigheter har vi bestämt att vi ställer in inspirationskvällen. Det är såklart tråkigt att vi inte får träffas och drömma om gångna och framtida paddeläventyr, men vi tar det en annan gång! När läget förändras kör vi en riktigt spännande och mysig inspirationskväll igen!

Paddelhälsningar,
Henning och styrelsen