Paddelbladet

  • 21 feb 2017

Nu kan du läsa det årliga Paddelbladet på den här länken. Nyheterna på hemsidan har ersatt mycket av Paddelbladets funktion som kommunikationskanal men eftersom några medlemmar ännu inte använder hemsidan ger styrelsen fortfarande ut ett blad per år. Nu ser vi hursomhelst fram mot islossning och vårvindar så att vi snart kan lägga i kajakerna och börja årets säsong!

Trevlig läsning,
Styrelsen