Vårdag 5 maj kl 9-14

  • 22 mar 2018

Lördagen den 5 maj klockan 9 till 14 kommer vi att städa och iordningställa Föreningens område inom- och utomhus. Det gäller klubb- och kanothus och gårdsytorna innanför staket. Även ytorna strax utanför klubbhus vilka är rabatter och uppställningsplats för bilar.

Arbetsdagen används till att få föreningens lokaler och utrustning hela och fräscha, skapa en bra gemenskap bland medlemmarna och spara kostnader för arbete som föreningen annars skulle ha fått betala till en extern part.

Det är av stor vikt att så många som möjligt kan komma och för att vi skall kunna utföra alla arbetsuppgifter.

Föreningen kommer att bjuda på enklare lunch och fika.

Vi kommer att ha olika arbetslag för att effektivisera arbetet.

  •     Städgrupp = Städar och rengör lokaler och utrustning.
  •     Målargrupp (4 st) = Skrapar/borstar bort eventuell lös färg och grundmålar.
  •     Reparationsgrupp (4 st) = Är lite praktiska personer som kan snickra, såga och laga utrustning.
  •     Kanotgrupp (4 st) = Inventerar och iordningställer kajaker, paddlar, kapell, wettexdukar, svampar, långfärdsskåpet.
  •     Växtgrupp (2 st) = Rensar ogräs och planterar.
  •     Matgrupp (2 st) = Fixar fika och mat.

Vilka arbetsuppgifter som skall genomföras framgår av arbetslista som placeras på insidan av klubbhusets ingång. 

Väl mött hälsar styrelsen!