Plattform för i och urstigning

  • 5 maj 2019

Två av våra medlemmar, György och Erik, har tillsammans byggt en platform till en av våra bryggor som ska förenkla i och urstigning i kajaken för de som tycker att det är knepigt. Den sitter uppe för utvärdering så prova den gärna. Den halkfria plattformen ligger ca 20 cm under vattenytan. Bättre, rostfria handtag kommer att monteras på stolparna. Testa gärna och skicka kommentarer/förslag till:

125gyorgy[at]gmail.com